Technika sprężonego powietrza

Główną dziedziną naszej działalności jest technika sprężania oraz uzdatniania sprężonego powietrza.

Zajmujemy się przede wszystkim serwisowaniem maszyn i urządzeń w przemysłowych sprężarkowniach, ale zdobytą przy tej okazji wiedzę praktyczną staramy się wykorzystywać także w usługach doradztwa technicznego oraz działalności handlowej.